-PERSBERICHT-

Werkloosheid onder doven en blinden extreem en onnodig hoog

Lancering We Are Ctalents platform om werkloosheid te verlagen naar 20%

Amsterdam, 5 maart 2018 - 59% van de blinde en dove mensen is werkloos terwijl de werkloosheid onder de reguliere bevolking slechts 4,7% bedraagt. We Are Ctalents gelooft dat het talent van deze zintuiglijke uitgedaagden groter is dan hun beperking en dat dit hun ambities niet in de weg hoeft te staan. Daarom vieren zij hun lancering met een serie filmportretten vol inspirerende verhalen voor en door leden van de community met een zintuiglijke uitdaging. Daarnaast wordt middels een online community en gratis educatief programma deze groep geïnspireerd (weer) te participeren in het arbeidsproces.

Een ambitieuze missie
Stichting Ctalents is opgericht met de missie de werkloosheid onder mensen met een visuele en/of auditieve beperking te verlagen naar 20%. Voorzitter Sandra Ballij: “Dit is een ambitieus doel, maar dat past wel bij de hoge ambities die veel zintuiglijk uitgedaagden hebben. Mensen die zich bij ons aanmelden zijn soms al jaren op zoek naar werk, en dat terwijl ze enorm hoog opgeleid zijn.” Stichting Ctalents heeft een online community platform opgericht: We Are Ctalents (www.wearectalents.nl): Een platform vol inspiratie waar kennis en ervaring op het gebied van studie, stage, werk en lifestyle wordt gedeeld. We Are Ctalents nodigt haar leden uit deel te nemen aan een gratis educatief programma en geeft toegang tot een mentornetwerk. Dit alles met als doel het zelfvertrouwen van zintuiglijk uitgedaagden te vergroten, hun arbeidsparticipatie te bevorderen en ze hierdoor (weer) een rol in de maatschappij te geven.

Laag vertrouwen
We Are Ctalents heeft onderzoek gedaan naar het vertrouwen onder zintuiglijk uitgedaagden in het vinden en behouden van werk. De wil onder deze groep om te werken is enorm hoog. Daarentegen blijkt het vertrouwen binnen 3 jaar werk gevonden te hebben erg laag, met name boven de 45 jaar. Heeft men eenmaal werk gevonden, dan is het vertrouwen dat ze over 3 jaar nog steeds een betaalde baan hebben enorm groot. Voorzitter Sandra Ballij: “Hieruit kunnen we concluderen dat in de praktijk de zintuiglijke uitdaging dus nauwelijks een probleem blijkt te zijn.”  

Lancering met inspirerende videoportretten
Om hun lancering te vieren heeft We Are Ctalents een serie videoportretten gemaakt met verhalen van mensen met een visuele en/of auditieve uitdaging om mensen te inspireren te zien dat hun talenten groter zijn dan hun beperking. Neem bijvoorbeeld Lotte, zij is blind en werd met 54 jaar werkloos. Niet echt de perfecte basis om een baan te kunnen vinden dacht ze, toch is het haar gelukt. Of Debbie, ze is doof en heeft nu met 3 cum laude studies op zak een baan gevonden in het bankwezen. Bekijk alle inspirerende verhalen op: http://stichting-ctalents.nl/videoportretten/

Onbenut talent
We Are Ctalents komt voort uit de succesvolle organisatie Ctalents. Ctalents ondersteunt jong professionals die doof, slechthorend, blind of slechtziend zijn bij het vinden van betaald werk. Sandra Ballij: “We merken dat de vraag naar het talent van zintuiglijk uitgedaagden door het bedrijfsleven steeds meer toe neemt, maar het aanbod van werkzoekenden onder deze groep niet evenredig. En dat met zulke hoge werkloosheidscijfers. Mensen met een visuele en/of auditieve beperking wordt veel te snel gezegd dat zij niets kunnen en worden zo volledig arbeidsongeschikt verklaard. Wij vinden het doodzonde dat hun talenten niet worden benut.”

De C-formule
Dat de talenten groter zijn dan de visuele en/of auditieve uitdagingen wordt bewezen door meerdere formules onder de ‘C-paraplu’. Bij Ctaste kan men dineren in het donker waarbij de bediening wordt verzorgd door blinden, al 10 jaar lang een volgeboekte experience. Bij CtheCity kan men Amsterdam verkennen door gebruik te maken van alle zintuigen behalve het zicht. In de SignLanguageCoffeebar maken dove gebaarista’s de heerlijkste koffie die je bestelt met gebaren welke in enkele seconden middels filmpjes te leren zijn. Dit concept wordt nu landelijk uitgerold met coffeebars in kantoren. Ctalents bestaat 3 jaar en heeft inmiddels al 160 zintuiglijk uitgedaagden aan een duurzame baan geholpen. Met haar vernieuwende aanpak heeft Ctalents verschillende prijzen gewonnen, zoals de Social Enterprise Award, Dare to Have a Dream Award & Social Impact lab.

Noot voor de redactie

Het onderzoeksrapport ‘Inclusieve bedrijfsvoering: onderzoek naar het vertrouwen in het vinden van betaald werk onder doven, slechthorenden, blinden en slechtzienden’ is te downloaden via: http://stichting-ctalents.nl/inclusieve-bedrijfsvoering-15-tips-direct-succesvol-kunt-inzetten/.


Voor vragen of interesse in een interview neem contact op met:
Joyce de Ruiter via 06 10519145 / joyce@stichting-ctalents.nl of
Sandra Ballij via 06 14182773 / sandra@ctalents.nl.

Bezoek de website: www.wearectalents.nl.

Download het onderzoeksrapport met 15 concrete tips voor een inclusieve bedrijfsvoering

Mijn persoonsgegevens

 

Verification