Bijeenkomst ZieZo-beurs; “Aan het werk blijven met een visuele beperking”

Tijdens de ZieZo-beurs 2018 is er ook aandacht voor werken met een visuele beperking, bijvoorbeeld bij de bijeenkomt "aan het werk blijven met een visuele beperking". Daarnaast kun je in onze stand ook al je vragen rondom werken met een visuele beperking stellen aan onze ambassadeurs of onze collega's van Ctalents

Ziezo Beurs Logo

Aankondiging bijeenkomst "Aan het werk blijven met een visuele beperking"

Mensen worden ouder en moeten steeds langer werken. Als gevolg daarvan krijgen steeds meer werkenden problemen met hun gezichtsvermogen. Werkgevers staan voor de uitdaging deze werknemers binnen hun organisatie te houden.

Tijdens de bijeenkomst “Aan het werk blijven met een visuele beperking” leert u hoe u een werknemer met verminderd gezichtsvermogen zo kunt ondersteunen dat hij of zij de werkzaamheden kan blijven uitvoeren. Dat levert uiteindelijk winst op voor werkgever en werknemer. De bijeenkomst is interessant voor werkgevers, Arbo, verzekerings- en bedrijfsartsen, reïntegratiebedrijven, klantmanagers en andere toeleiders naar werk. De bijeenkomst is ook interessant voor werkenden die geconfronteerd worden met problemen met hun gezichtsvermogen.

Wanneer? 16 maart 2018 van 9:30 uur tot 13:00 uur
Waar? ZieZo-beurs. Jaarbeurs, Utrecht

Programma

9.30-10:15   Leveranciers van hulpmiddelen en werkplekaanpassingen voor blinden en slechtzienden brengen u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen

10.15-10.20 Korte pauze

10.20-10.50 Wim (Cap Gemini) en Stefan (scholengemeenschap) vertellen hoe zij er in slaagden om hun werk te behouden nadat ze een visuele beperking kregen.

10.50-11.20 Gerard en Mark, die zelf ook een visuele beperking heeft, zijn Arbo-werkplekspecialist voor alle ministeries. Zij laten u zien hoe werkgevers    werkplekaanpassingen kunnen realiseren.

11.20-11.40 Je staat er niet alleen voor. Expertise Centra, Visio en Bartiméus vertellen hoe zij werkgever en werknemer kunnen begeleiden in het proces van re-integratie op de eigen werkplek.

11.40-12.10 Wat moeten werkgevers en werknemers doen om het proces van de Wet Poortwachter zo goed mogelijk te laten verlopen? Angelo Wiegmans van BedrijfPlus, verzekeringsdeskundige Wet Poortwachter, WIA en ZW vertelt waarom het altijd loont om te investeren in het aan het werk houden van werknemers met een visuele beperking. Hij laat ook werknemers zien waarom het loont om je niet te laten afkeuren maar aan het werk blijft.

12.10-13.00 Netwerklunch

Voor meer info en aanmelden:

Roos Hoelen, themacoördinator Werk bij de Oogvereniging roos.hoelen@oogvereniging.nl, 06-20915820.

Zien we jou ook op de ZieZo-beurs 2018?