BLOG

Raak geïnspireerd door ervaringen van anderen en krijg tips over studeren, werken en uitgaan met een visuele en/of auditieve uitdaging.

Stichting Ctalents

Help mee de werkloosheid onder blinden, slechtzienden, doven en slechthorenden te verlagen.

Deze stichting is er voor visueel en auditief beperkten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Momenteel zit zo’n 70 procent van de blinde en dove mensen werkloos thuis. Dat vind Stichting Ctalents onbegrijpelijk en veel te veel. Zoveel talent dat niet gebruikt wordt in de maatschappij; dat moet anders kunnen. Stichting Ctalents biedt mensen met een visuele of auditieve beperking een gratis educatief programma aan met als uiteindelijke doel hun arbeidsparticipatie te bevorderen en hen hierdoor (weer) een rol in de maatschappij te geven.

  • De werkloosheid verlagen van 70% naar 20% onder visueel en auditief beperkten
  • Het trainings- en opleidingsprogramma verbeteren & toegankelijker maken
  • Extra coaching & aanbieden Specifieke beroepsopleidingen / trainingen
  • NOG MEER WORKSHOPS & INSPIRATIESESSIES ORGANISEREN

Wij hebben momenteel een grote database met mensen die een visuele of auditieve beperking hebben die graag aan dit programma zouden deelnemen maar vanwege één van onderstaande redenen is het nog niet mogelijk om hen te laten deelnemen. De drie belangrijkste redenen zijn:

- Er is een mismatch tussen de werkzoekenden met een visuele of auditieve beperking en werkgevers doordat zij niet het juiste certificaat of diploma hebben behaald.
- Financieel is het vaak niet haalbaar voor deze doelgroep om deel te nemen aan het opleiding- en trainingsprogramma van Ctalents door extra kosten (in de vorm van reiskosten).
- De doelgroep moet vaak weer inzicht krijgen in de eigen competenties, gedrag en houding en daarom zijn er extra coachingsuren nodig.

 

Het versterken en vergroten van de competenties van deze kwetsbare groep is een belangrijk onderdeel om ze uiteindelijk (weer) een rol te geven in de maatschappij en dit wordt gerealiseerd door het educatieve programma van Ctalents. Zoals hierboven staat beschreven is er vaak een mismatch tussen onze doelgroep en de werkgevers, omdat onze doelgroep niet het juiste certificaat of diploma heeft.

Daarnaast is het belangrijk dat de toegankelijkheid van het programma wordt vergroot. Onze doelgroep moet vaak rondkomen van een uitkering of soms helemaal geen uitkering. Hierdoor kunnen zij de reiskosten vaak niet betalen. Het educatieve programma van Ctalents is niet mogelijk op afstand, aangezien dit programma juist zijn meerwaarde herkent aan on-the-job coaching.

De kandidaten komen in een werkritme, ontvangen werkgerelateerde trainingen of krijgen toegang tot een specifieke opleiding / cursus en ontvangen feedback en coaching om ze nog verder te laten groeien. Dit is niet mogelijk wanneer zij thuis aan het programma werken. Daarom wil stichting Ctalents het educatieve programma graag optimaliseren en toegankelijker maken.

Ja, ik steun stichting Ctalents

Kies voor een wereld waar aandacht is voor mensen met een visuele en auditieve beperking. Help mee de werkloosheid van 70 procent onder blinden, slechtzienden, doven en slechthorenden drastisch te verlagen. Door Stichting Ctalents te steunen zal het opleiding- en trainingsprogramma worden geoptimaliseerd en toegankelijker worden voor onze doelgroep. Hierdoor worden de competenties versterkt en vergroot en dit is een belangrijke stap om ze uiteindelijk (weer) een rol in de maatschappij te geven! Maak het onmogelijke mogelijk en help de werkloosheid onder deze doelgroep te verlagen.

ZIJ GELOVEN IN ONS. JIJ OOK?

donateurs stichting ctalents

Wie zijn wij

Het team bestaat uit:
SANDRA BALLIJ

Founder

LIEKE VAN SCHOOTEN

Bestuur

SHARON VEERBEEK

Penningmeester

Claire van Steenbergen

Community & Event Manager

Noor Colpaert

Social Media

Yigal Roos

Marketing

Klik hier voor het beleidsplan van Stichting Ctalents. In dit beleidsplan zijn onder andere de missie, visie en doelstelling van Stichting Ctalents te vinden, de bestuurssamenstelling en het bijbehorende beloningsbeleid van de instelling, de financiën en werkzaamheden van de stichting en de huidige balans en de staat van baten en lasten, inclusief toelichting.